Metot Mimarlık
Şirketimiz uzun yıllardır mimari restorasyon ve yapım işlerinde gerek yurt içi gerekse yurt dışı projelerinde zamanında ve eksiksiz olarak vermiş olduğu taahhütleri yerine getirmiştir.

  • Rölöve
  • Restorasyon
  • Resitüsyon
  • Renovasyon
  • Proje Hizmetleri
  • Yapım İşleri
VİZYONUMUZ

Girişimcilik, yenilikçilik ve güvenilirlik ile şekillendirdiğimiz iş anlayışımızla, odaklandığımız her alanda dokunduğumuz her hayata sürdürülebilir değerler katmak

MİSYONUMUZ

İnsanlık ve ekonomi için değer yaratan, çevreye ve rakiplerine saygılı, girişimci ve lider ruha sahip, uluslararası düzeyde en başarılı gruplar arasında yer almak; bu amaç ile hareket ederken ülkemizin ve faaliyet gösterdiğimiz coğrafyaların zenginleşmesine katkıda bulunmak.
 
Copyright ©2016 Metot Mimarlık